NLP/MPA coaching 

 

Om de eerdere NLP kennis en vaardigheden verder te verdiepen en die aan anderen te kunnen teruggeven heb ik een tweejarige coaching opleiding (Transpersonal Coaching & Counseling TCC) gevolgd bij Eric Schneider, Arcturus, in België (Kessel). Dit gevolgd door de MPA certiceringsopleiding bij het IEP te Nijmegen. 

 

De ontwikkelingsniveaus en transities, alsmede de constatering dat een persoon op diverse niveaus ongelijk ontwikkeld kan zijn  geven vaak een goed inzicht en een opening naar een bewuste verandering.  

De uitgangspunten van NLP en de logische niveaus bieden vooral steun.  Het gaat er per saldo om te durven handelen, optreden en daarbij de hulpbronnen en de daarmee samenhangende denkmethodes te kunnen hanteren. Vooral bij individuele coaching is het belangrijk te kunnen vaststellen wat de “needs” van de  cliënten zijn en je als coach te kunnen aanpassen en inleven in het diverse (ontwikkelings)niveau van de cliënt. De metaprofiel-analyse, Spiral Dynamics, alsmede het Enneagram  zijn daartoe als hulpmiddelen te gebruiken afhankelijk van de cliënt(en) om wie het gaat en de interesse van de cliënt. 

 

Spiral Dynamics is een apart verhaal en beperkt verweven in de MPA test. De omgeving denkt nog "rood" maar is geheel "blauw" gestructureerd. Er is veel kritiek die kun je zien als druk vanuit "oranje" van buiten af. Daarmee ziet men vaak vele verbanden met actuele interculturele conflicten en biedt dat voor mij een duidelijk en handig denkkader net als de diverse onderdelen van het metaprofiel (zie voor de kleurencodes en hun betekenis nader onder spiral dynamics). 

 

Coaching en MPA


Wanneer een coach MPA gebruikt, meet hij meestal de manier van denken in de
situatie waarin iemand problemen heeft. Vervolgens bekijkt hij samen met de coachée wat diens sterke
en zwakke punten zijn in de bedoelde situatie. Op die manier wordt het duidelijk wat de oorzaak is van het probleem en kan hij er aan werken om in de toekomst problemen te voorkomen.

 

 

Het (meta)profiel geeft doorgaans voldoende aanknopingspunten voor verandering. Met het profiel kan iemand zich erop richten zich de volgende keer anders op te stellen. In een werksituatie zal dit ertoe leiden dat hij beter gaat functioneren. In een mediation-traject zal de conflictpartner vaak meer begrip krijgen voor de achtergrond van iemands (niet)handelen of gedragingen.

Bovendien zal de hij ontdekken met wat voor soort mensen en in welke situaties hij goed uit de voeten kan en waar hij gemakkelijk conflicten krijgt en vast kan lopen.

 

Op die manier kan iemand zich beter ontplooien en eventuele volgende problemen vóór zijn.

Zie www.arcturus.be voor meer informatie.