Mediation, een krachtig middel...

 

Mariëtta Korteweg is mediator sinds 1999. Zij volgde na haar opleiding bij het ADR instituut te Amsterdam een Masteropleiding in mediation in Zwitserland en later een NLP opleiding in België. Zij is gecertificeerd registermediator bij de MfN. 

Bij Eric Schneider in België (Arcturus) heeft zij een 2-jarige coaching opleiding gevolgd, aangevuld met een MPA certificeringsopleiding bij het IEP te Nijmegen.

 

Tenslotte heeft Mariëtta Korteweg de zgn. online certificering (ODR) gedaan bij Juripax. Zij is tevens actief als extern (LVV gecertificeerd) vertrouwenspersoon.  

Mariëtta Korteweg heeft jarenlang gewerkt als sociale verzekerings- en bestuursrechter bij diverse rechtbanken, tevens als kantonrechter plv.  Zij is medeoprichtster van het Mediation Training instituut (MTi) te Amersfoort. Zij heeft in Duitsland een project gedaan met Duitse mediatoren (Osnabrück) "Mediation binnen de publieke sector". Zij was lid van het Bundesverband Mediation en in Nederland aangesloten bij de mediation afdeling van het NIP.


In Kroatië heeft zij meegewerkt aan een EU project in opdracht van het Ministerie van Justitie van Kroatië, ter versteviging van mediation binnen het rechterlijk bereik en de aldaar bestaande particuliere mediation instituten. Jarenlang heeft zij in Nederland intervisiegroepen begeleid. Zij is lid van de VvA de V&A en de VAR.

 

De ervaring leert dat mediation steeds belangrijker wordt, en een krachtig middel is voor het vaststellen van gemeenschappelijke doelen en belangen om snel samen een voor ieder bevredigende oplossing te vinden. Haar internationale en brede ervaring maken dat zij zich in het bijzonder heeft toegelegd op interculturele problematiek.