Metaprofielanalyse (MPA)

 

De metaprofielanalyse is een manier om iemands denken in kaart te brengen via een test. 

Doel is onder meer om de manier van denken van iemand in het perspectief te kunnen plaatsen van dat van anderen en dit alles ter bevordering van de communicatie en het zelf/anderen inzicht.

Het is een middel om de communicatie vlot te trekken niet alleen bij conflicten, maar ook bij het begeleiden van teams bijvoorbeeld. Als je de test hebt ingevuld krijg je een beeld hoe je denkt volgens de metaprogramma’s van de NLP systematiek. Het is beslist geen psychologische test, maar een “denk”test!

 

Het is heel leuk om te doen.

Gevraagd wordt om een bepaalde context in gedachten te nemen bij het invullen.

De reden is dat men niet in iedere context op dezelfde manier zal denken en of handelen

 

NB De resultaten van de test zijn vertrouwelijk.

 

 

MPA Pluspunten


- Snel
Een snelle methode om je manier van denken in kaart te brengen. En een
snelle manier om een gesprek over kernpunten op gang te brengen.
- Goede basis voor een gesprek
MPA biedt snel een goede basis om over de essenties van je functioneren te
praten.
- Waardevrije uitslag
Een metaprofiel is een neutrale, relatief waardevrije weergave van hoe je
denkt.
- Acceptatie
MPA roept minder weerstand op dan subjectieve inschattingen.
- Klantvriendelijk
Door de duidelijke vormgeving, de audio-uitleg en de afwisselende vraagvorm
(o.a. met veel visuele elementen) vinden mensen het interessanter om MPA in
te vullen dan een papieren vragenlijst (of de elektronische vorm van een
papieren vragenlijst).
- Focus op verandering
MPA richt de aandacht op mogelijke veranderingen.
- Bruikbaar in teams en organisaties
MPA kan niet alleen worden gebruikt met individuen, maar ook in teams en
organisaties
- Nederlands product
MPA is een puur Nederlands product, ontwikkeld m.b.v. Nederlands
onderzoek. Veel andere tests zijn vertaalde Amerikaanse producten.

 

Zie voor verdere informatie www.IEPDOC.nl  en de clientenbrochure van het IEP.