conflict-coaching

 

Als we spreken over conflict-coaching dan is het uitgangspunt dat de conflicterende partijen niet met elkaar om de tafel zullen zitten. De mediation-uitgangspunten, waaronder de vertrouwelijkheid zullen wel worden onderschreven.  

Deze vorm van coaching kan ook tot de afspraak leiden dat de (conflict)coach beurtelings met beide partijen aan tafel zit. Deze indirecte werkwijze kan de voorkeur hebben als er sprake is van machtsongelijkheid bijvoorbeeld als een van partijen erg kwetsbaar is. 

 

Mediation & Coaching Groep Haarlem 

 

Doel van de groep is dat zoveel mogelijk onderdelen zijn gewaarborgd en dat zowel in mediation als coaching kan worden voorzien op het terrein van arbeidsrecht, ambtenarenrecht en personen- en familierecht. Dat geldt ook huwelijksvermogensrecht en ondernemingsrecht. Intervisie en uitwisseling zijn daarbij behulpzaam. De facto is sprake van een netwerk met professionele mediators en coachdeskundigen met velerlei achtergrond.