Mariëtta Korteweg-Wiers heeft een aantal publicaties op haar naam staan. Deels op het terrein van het ambtenaren(proces)recht en deels in het kader van haar (internationale) activiteiten als mediator (in het Frans en Duits). Oudere publicaties over sociale zekerheid en de Beroepswet zijn niet meer actueel.  

 

Publicaties

- “Hoofdlijnen van het ambtenarenrecht” (laatstelijk 5e druk; Samsom/Kluwer 2003), 3e onderdeel:  Het formeel ambtenarenrecht in het licht van de Awb;
- “Vechten of Rechten”, Masteropleiding Kurt Bösch Institute in Sion (Zw) (2002);
- Mediation en Europe (volume 2 IUKB) “Le traitement des conflits recours à la
justice ou quelle alternative possible? ” (2005);
- “Neuorganisation der Verwaltungsgerichtbarkeit in die Niederlande“ (Europa Festschrift des Verwaltungsgerichtes in Giessen; 2006);
- „Entwicklungen über Mediation in die Niederlande“ (Artikel in „Festschrift“
Entwicklungen in dem Sozial Recht eine Europäischen Ausgabe in Zusammenarbeit mit das Verwaltungsgericht in Giessen; (2007);
- Handbuch: “Mediation binnen de publieke sector, bij grensoverschrijdende
interculturele conflicten” (Osnabrück project co-auteur) 2007.