Onderzoeken bij wijze van pre-mediation of juist team-coaching?   

 

Pre-mediation

Behalve direct een mediation-traject in gang te zetten kan men ook denken aan een pre-mediation-traject. De spelregels van mediation worden in beginsel in acht genomen, maar de gesprekken worden individueel gevoerd en niet teruggekoppeld. Dergelijke pre-gesprekken maken soms veel duidelijk. Men kan bijvoorbeeld denken aan een casus waarin de medewerkers het vertrouwen in hun leidinggevende opzeggen. Ook bij langdurige arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld een burn-out, kan het heel zinvol zijn om niet direct met de leidinggevende aan tafel te gaan zitten, maar eerst een wat algemenere oriëntatie te doen. Bij slechte verhoudingen binnen een OR onderling, of spanningen tussen een OR en de vertegenwoordiger van de werkgever, ook bij de overheid, kan een vertrouwelijk pre-mediation onderzoek helderheid en verbeterde verhoudingen scheppen. 

 

Bedrijfsartsen verwijzen wel naar mediation of concreet naar een mediator. Niet is altijd duidelijk met wie het mediation-gesprek dan moet worden gevoerd. Is de direct leidinggevende degene met wie een mediation-traject in gang moet worden gezet? 

Of juist niet en zijn het de collegae, of enkele van de collegae, die de wrijving of de problemen veroorzaken. De leidinggevende zal zich in zo'n geval ten onrechte aangesproken voelen. Sterker nog, er kan sprake van zijn dat juist (enkele) collegae een medewerker het leven zuur maken of uitsluiten. En zo dat laatste het geval is, kan daartegen worden opgetreden. Het kan ook zijn dat na een verkenning gezamenlijk de afweging wordt gemaakt om andere maatregelen te nemen, zoals een interne overplaatsing.

 

Team-Coaching

De metaprofielanalyse is een goed instrument om de achtergrond van spanningen binnen een team te traceren. Zo kan er bijvoorbeeld binnen een ondernemingsraad een bepaalde rolverdeling zijn gegroeid die tot spanningen kan leiden welke in heftigheid toenemen. Het kan bijvoorbeeld de OR als groep richting de werkgever zijn, maar zoiets kan zich ook binnen het team van de OR zelf voordoen.

Men ergert zich aan een of meer van de collegae omdat zij zich (te) militant opstellen tegenover de werkgever of omdat zij de anderen te weinig ruimte gunnen. Als daar eenmaal een (vaste) rolverdeling is gegroeid dan is het niet altijd eenvoudig om daar doorheen te breken. Ook hier kan het -globale- inzicht in elkaars manier van denken en handelen veel verhelderen en uiteindelijk tot betere verhoudingen leiden.