Geen dikke dossiers, geen eindeloos langdurige procedures ......... Waar gaat het nu echt om?  

 

Enige informatie over mediation bij wijze van compacte toelichting op de (spel)regels. 

Wat belangrijk is voor mensen die geen ervaring met mediation hebben is te weten dat uitgangspunt is dat de partijen het heft in eigen handen houden en dat de vertrouwelijkheid van het gehele proces samen met de vrijwilligheid ook waarborg is dat de (eigen) positie niet wordt geschaad. Als het conflict waarvan in de concrete situatie sprake is, diep zit dan kan mediation heel erg nuttig zijn en vooral in het belang zijn van de partijen zelf.

 

Daarnaast kan een zaak doorgaans heel snel worden opgelost. Tenslotte is van belang dat het om een vrijwillig proces gaat en dat dus wel een voorwaarde is dat de partijen de mediation ook echt willen. Het belangrijkste is dat er sprake is van  een andere aanpak dan vanuit de juridische invalshoek, dat veeleer naar de belangen wordt gekeken en de communicatie op een andere manier wordt ingezet. Begrip voor elkaars drijfveren kan al een hele omslag geven.

De gemiddelde duur van een mediation is 8 à 10 uur, verdeeld over drie tot vier bijeenkomsten met uitschieters naar boven en naar beneden. Zelfs één bijeenkomst, met een korte onderbreking, kan leiden tot volledige overeenstemming. 

 

De vrijwilligheid en vertrouwelijkheid zijn de speerpunten. Het is voorts aan de mediator om het proces en het evenwicht te bewaken. Voor wat betreft de bijeenkomsten leggen we op voorhand enkele data vast, qua tijdsbeslag ruim gepland. In de praktijk werkt dat het handigste met de meeste kans op een vlot proces. Ter bespoediging stuurt de mediator vaak op voorhand een mediation-overeenkomst in concept toe.

 

De bijeenkomsten vinden in beginsel plaats op mijn (verniewde) kantoor vlak bij de Stations-parkeergarage en het Station Haarlem, tenzij dat op bezwaren stuit.

Zie voor algemene informatie over mediation www.mfnregister.nl