Meta Profiel Analyse (MPA)

MPA is ontwikkeld door het Instituut voor Eclectische Psychologie (IEP) te Nijmegen.
Het IEP heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de meting van denkstijlen en zo deze denkstijltest steeds nauwkeuriger en betrouwbaarder gemaakt. MPA kan overal worden ingezet waar het belangrijk is hoe mensen denken. MPA wordt gebruikt door coaches, therapeuten, loopbaanadviseurs, werving- en
selectiebureaus, trainers, opleiders, team builders, managers en organisatieadviseurs. Kortom door mensen die andere mensen helpen om zich verder te ontwikkelen.

 

Conflictbemiddeling en MPA

Conflicten ontstaan niet alleen door belangentegenstellingen. Negatieve beelden en
emoties spelen een belangrijke rol. Als uw mediator MPA gebruikt bij
conflictbemiddeling, meet hij de denkstijl van beide partijen. Hij vergelijkt ze met
elkaar en bespreekt met de partijen gezamenlijk hoe hun verschillende manieren van
denken het conflict versterkt zullen hebben. 

 

Zo begrijpen de conflictpartners beter waarom het conflict zo hoog is opgelopen. Bovendien laat hij zien hoe beter te  communiceren, waardoor de belangentegenstelling kleiner wordt.

 

Zo kom je (heel vaak) dichter bij een oplossing.

Wie in het kader van een coaching of mediation-traject instemt met het doen van een test bewijst in de eerste plaats zich zelf een dienst. In kaart gebracht wordt je manier van denken en wat er eigenlijk gebeurt is dat je jezelf indirect feedback geeft.

Pas in 2e instantie kun je je manier van denken spiegelen aan die van de ander en samen met die ander de communicatie op gang brengen, hetgeen vervolgens tot wederzijds begrip zal leiden. 

 

Elk mens heeft een eigen wereldbeeld, een eigen gedrag, eigen manieren om gemotiveerd of gedemotiveerd te raken. Ieder mens is verschillend en ieder mens heeft dan ook andere drijfveren. Die drijfveren zijn bepalend voor zijn handelen en doen, voor de wijze van communiceren, leiding geven en samen werken.

 

De drijfveren waarover ieder mens volgens Graves beschikt en die van belang zijn voor het functioneren in een groep of binnen een organisatie, zijn afhankelijk van aanleg en omstandigheden. Er zijn zeven meetbare drijfveren waarover ieder mens beschikt. De combinatie en intensiteit van de drijfveren is bepalend voor het denken en doen van het individu. 

 

Zie voor de kleurencodes elders op deze site en kijk desgewenst verder op www.profiledynamics.nl

 

Boeiend is dat mensen verschillend blijke te denken en bijvoorbeeld een ongelijk waardesysteem hanteren, waar ze zich niet altijd van bewust zijn. Die verschillen te benoemen leidt al vaak tot een beter contact met de ander.  

Foto ontleend aan de nieuwsbrief van het IEP (de elektronische eekhoorn)